Team Ontwikkeling

Het geheel is meer dan de som der delen

Team ontwikkeling: een team is net een puzzel. Elk stukje is uniek en heeft zijn eigen plek in het geheel. Ieder individu heeft zijn eigen verwachtingen, behoeften en patronen. De kunst is om helder te hebben waar je staat in het team en het geheel zodanig af te stemmen dat de samenwerking optimaal verloopt. 

Team ontwikkeling:

Ik begin een teamtraject altijd met het vaststellen van de behoeften en het doel, om dan samen de weg daartoe te bepalen.
Afhankelijk van het doel maak ik gebruik van verschillende methodieken, zoals hieronder beschreven, waarmee we vervolgens een programma op maat ontwikkelen.

Insights Discovery

Insights Discovery is een inspirerende methode om teamsamenwerking te versterken. Het is waardenvrij en geeft door middel van een eenvoudige 4-kleurentaal inzicht in gedragsvoorkeuren en biedt concrete handvatten voor teameffectiviteit.

Aan de hand van een online vragenlijst van 25 vragen wordt een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel opgesteld met daarin jouw unieke kleurenmix. Dit resulteert in een groter zelfinzicht, waardoor ieder teamlid zijn gedrag op anderen kan afstemmen. Het kunnen herkennen, waarderen en benutten van verschillen is van cruciaal belang voor de performance van teams.

 

Xelfer

Xelfer is een ontwikkeling- en zelf-assessment programma dat persoonlijke waarden, interesses en voorkeuren identificeert.
Het geeft aan wie je nu bent en waar je staat in het leven. Xelfer laat zien waar je kansen en valkuilen liggen en brengt je persoonlijke vaardigheden in beeld.
Door middel van teamrollen wordt duidelijk wat de toegevoegde waarde is van ieder individu aan het team, waardoor de teameffectiviteit versterkt wordt.

Het Xelfer programma bestaat uit 4 modules:

  • Het Waarden Web
  • Interesseprofiel
  • Voorkeurenprofiel
  • 24-uur individu